ثبت نام / ورود کاربر

« بفتا : 2020 »

اولین اثر برجسته توسط یک نویسنده ، کارگردان یا تهیه کننده انگلیسی

برنده جایزه
Mark Jenkin

پیشنهاد ما

زیرنویس های اختصاصی